etropole-logo

Васил Левски и Етрополският манастир

Васил Левски много пъти е посещавал района, преоблечен като търговец на шаяци. В своите спомени игуменът на Етрополския манастир Хрисант споменава, че Левски е познавал много добре Етрополския Балкан. През месец декември 1871 г. Апостолът и Димитър Общи предприемат обиколка на комитетската мрежа в района. Според показанията на Димитър Общи пред турския съд, от Местния революционен комитет в Етрополе са взети 600 гроша. Исторически и легендарен, споменът за Васил Левски сред етрополци е жив. В Етрополския манастир "Света Троица" и до днес е запазено скривалището на Васил Левски, уредено в магерницата от игумен Хрисант. В Етрополе, в къщата на Илия Правчанов, който е бил касиер на Местния революционен комитет, също е имало скривалище за Апостола. Недалеч от разрушената къща е поставена морена с мраморна плоча и надпис: "Тук е бил дом – убежище на Васил Левски".