etropole-logo

Музей


Историческият музей в гр. Етрополе е открит на 07.12.1958 год. Днес той се помещава в сградата на бившия Конак, строен през 1853 – 1870 г. от етрополските майстори Дено и Цветко.
Богатото културно – историческо наследство на община Етрополе е представено в 10 експозиционни зали: Археология, Етнография, Занаяти ХVІ – ХVІІ в., Занаяти ХVІІІ – ХІХ в., Занаяти ХІХ – ХХ в., Просветно дело, Етрополска книжовна школа, Национално – освободителни борби, Видни етрополци и Дарителство. №63 в 100-те национални обекта.

cross